טקס הענקת הפרס 2017

עשור לפרס מוסקוביץ׳ בסימון יובל לשחרור ירושלים

עשור לפרס מוסקוביץ׳ בסימון יובל לשחרור ירושלים