מר יגאל כהן-אורגד

נגיד אוניברסיטת אריאל

מר יגאל כהן-אורגדבמשך 28 שנים הוביל  לקידומה ולקידומה של מכללה אזורית קטנה בשומרון הביא להכרה בה כאוניברסיטת המחקר השמינית בישראל. 13,500 סטודנטים מכל רחבי הארץ, מהגולן ועד אילת, יהודים וערבים משני צידי "הקו הירוק" ואף סטודנטים מרחבי העולם, לומדים היום באוניברסיטת אריאל בפקולטה למדעי הטבע, בפקולטה להנדסה, בפקולטה למדעי החברה והרוח, בביה"ס לתקשורת, בבי"ס לארכיטקטורה ובפקולטה למדעי הבריאות.

מאות המחקרים הנעשים מדי שנה מעמידים את אוניברסיטת אריאל בחזית המדע בישראל. שני מאפיינים מובהקים של האוניברסיטה אותם קידם אורגד ללא לאות, הם מתן דגש והשקעה מרובה של האוניברסיטה למתן תארים בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע ובחינוך ציוני המשלב את לימודי מורשת ישראל כלימודי יסוד לכלל הסטודנטים, בצד הלימודים האקדמיים.

אורגד היה חבר בכנסת בין השנים 1977-1988 ושר אוצר בממשלת יצחק שמיר, שהנהיג את בלימת המשבר החריף במשק הישראלי, שנגרם כתוצאה מהמחסור ההולך וגדל במטבע חוץ (יבוא גדל ויצוא מצטמצם). בעקבות תפקידו אלו נתנה לו ההזדמנות לקדם את עמדותיו ברמה העקרונית; כך הצביע כחבר כנסת מטעם הליכוד נגד הסכמי קמפ דיויד שהובאו לאישור הכנסת על ידי ראש הממשלה דאז, מנחם בגין. אורגד פעל רבות לקידום ההיבטים המעשיים של מפעל ההתיישבות ביהודה ושמרון, בין השאר כחבר ועדת כספים וכשר אוצר.

http://youtu.be/Xmvwi8IYDFA