יואל זילברמן

מייסד ארגון 'השומר החדש' לשמירה על אדמות המולדת

יואל זילברמן https://youtu.be/dwEY3iCc1ac