טופס מועמדות פרס רוח ציון 2018-01-23T10:10:16+00:00

מועמדות פרס רוח ציון

 • מועמדים צריכים להיות אזרחי ישראל עד גיל 32

 • ניתן להגיש מועמדות עצמית בלבד

 • הטופס הנו בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים

 • תאריך אחרון להגשה: ה׳ אדר תשע״ח – 20 פברואר 2018

 • לבירורים תתקשר ל 0527274122

 • פרטים שלי - המועמד

 • נמק, עד 150 מילים
 • נמק, עד 500 מילים
 • נמק, עד 150 מילים
 • ממליצים

 • ממליץ #1

 • תסביר, עד 50 מילים
 • תסביר, עד 50 מילים
 • ממליץ #2

 • תסביר, עד 50 מילים
 • תסביר, עד 50 מילים
 • ממליץ #3

 • תסביר, עד 50 מילים
 • תסביר, עד 50 מילים
 • ממליץ #4

 • תסביר, עד 50 מילים
 • תסביר, עד 50 מילים
 • שדה זה הינו למטרות אימות וצריך להישאר ללא שינויים.